שילוב תערוכה באירוע

יום הולדת למנכ"ל בשילוב תמונות שצייר